Kontaktní informace

Booking

Sabina Ludányiová: sabinaludanyiova@gmail.com

 Technika

Michal Navrátil: mysak.navratil@gmail.com

Vojtěch Gavenda: gavendavojtech@gmail.com

Pro pořadatele

Zde si můžete stáhnout náš stage plan obsahující input/output list